Alapítványunk

Alapítványunk 2021-ben alakult több évtizedes szakmai múlttal rendelkező szakemberek bevonásával. Úgy tapasztaltuk, hogy az általunk megszólítani kívánt gyermekek és fiatalok a felnőtté válásuk során olyan akadályokkal állnak szemben, melyek megoldására úgymond piaci alapon korlátozottan van lehetőségük. A mi célunk és küldetésünk az, hogy az Alapítvány keretei közt hozzáférhetővé tegyük az ő támogatásukat valamint anyagi és szociális helyzettől függetlenül ott lehessünk mindazok mellett, akiknek szükség van ránk.

Célunk a gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésének, készségeinek, képességeinek, ismereteinek, tulajdonságainak, műveltségük tudatos fejlesztése, a mélyebb önismeret által céljaik elérésének támogatása annak érdekében, hogy környezetükre érzékeny, felelős felnőttekké váljanak. Tehetséggondozás, oktatás, nevelés, pályaválasztás, integrálás, készségfejlesztés, prevenció, érdekvédelem. 

„Aki jól szeret, az megismer és elfogad - saját világát kitágítja a másik felé.”  Vekerdy Tamás  

Az emberek iránti őszinte érdeklődésünk, mint adottság segít bennünket abban, hogy munkánkat hivatásként éljük meg. Szakmai tevékenységünkkel úgy érezzük, hogy az átadott ismeretek, a speciális módszertani eszközeink, hosszú távú és hatékony támogatást biztosítanak a fiatalok személyiség fejlődésében, akár kiemelt terheltségű és extrém kihívásokkal nehezített időszakban is.

Segítő, támogató, fejlesztő tevékenységeinket kiterjedt szakmai együttműködéseken keresztül valósítjuk meg.

Ahogy segítünk

Céljaink megvalósítása érdekében szakma-, és szakmaközi, belföldi és nemzetközi együttműködéseket alakítunk ki, tudományos tevékenységet végzünk és kutatásokban veszünk részt. Kiadványokat készítünk, rendezvényeket szervezünk, nevelési, oktatási, egészségfejlesztési, prevenciós, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenységet végzünk, képzéseket, továbbképzéseket szervezünk. Mindezt a szociális, családsegítő, gyermek- és ifjúságvédelmi szempontok figyelembevételével, önkénteseink segítségével, képzett szakemberekkel, a TE segítségeddel.

Szakmai tevékenységünk kiemelt területe a fiatalok egyéni belső erőforrásainak, képességeinek fejlesztése, a valós önismeret kialakulásának segítése, a helyes egészségviselkedés, a tudatos egészségmegőrző és megoldásfókuszú szemléletmód kialakítása. A fiatalok egyéni ismereteinek kiterjesztése, a mentális, lelki és fizikai egészségük prevenció keretében történő megóvása, megőrzése, valamint helyreállításának segítése.

Az Alapítványunk által kialakított önismereti, tehetségtámogató programokon elsajátított ismeretek támogatják a gyermekek (iskoláskor), fiatalok, (serdülőkor), fiatal felnőttek (korai felnőttkor) intézményes oktatásának, nevelésének elősegítését. Fontos szerepet játszik a fiatalok eletében az önazonosság kialakulása, az önismeret, a hit, a személyiségfejlesztés, és a tehetség felfedezése, annak támogatása.  

 

The group of cheerful students sitting in a lecture hall before lesson. The education, university, lecture, people, institute, college, studying, friendship and communication concept

Programjaink támogatják az integrált személyiségű fiatal generáció pályaválasztását, felnövekedésének aktív, önálló, a társadalmi normák és értékeknek megfelelő életvitel, életút megvalósításának segítését, az őket érintő szociális, társadalmi és egyéb problémák hatásainak enyhítését, a családalapítás, a helyes szociális, családi környezet kialakítását, megvalósítását.

 

A megfelelő lelki és fizikai egészség hozzá járul a családbarát szemlélet kialakításához, a családalapítás, a gyermekvállalási szándék megvalósulásához, a több generációt is magába foglaló család, mint érték védelméhez, a családok jólétének erősítéséhez.

Tevékenységeink

Célunk a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek képességeinek, készségeinek fejlesztése, mely hozzájárul a mentális egészségük hosszú távú védelméhez, az egészséges énképük, identitásuk, a tudatos, reális jövőképük, a helyes szociális és családi környezetük kialakításához, megvalósításához. Hisszük, hogy az önismereti munka segítésével kialakulhat a gyermekekben, fiatalokban, fiatal felnőttekben a bio-, pszicho-, szociális-, spirituális holisztikus szemléletmód, fejlődhet az egyéni reziliencia, a tudatos coping, a megoldásfókuszú aktív életvitel.

Bemutatkozunk

Zalai-Zempléni Zsófia

kuratóriumi elnök

Többek között azért dolgozunk, hogy ebben a szép, ám sokszor zűrzavaros világban gyermekeink képesek legyenek eligazodni, stabilizálódni és önállósodni, valamint képssé váljanak - függetlenül a környezet alakulásától - önbizalommal és vidáman megtalálni saját helyüket és kiteljesedni az életükben - bízva magukban, felismerve a saját belső erőforrásaikat, amire építeni tudnak, és amelyben elfogadó szeretettérben tunak kapcsolódni egymáshoz.

Halász Iván

kuratóriumi tag

Hiszem, hogy az önismereti munka segítésével, a képességek feltárásával, készségek fejlesztésével kialakítható fiatalkorban a megoldásorientált szemléletmód, a reziliencia, mely támogatja az egészséges énkép, reális jövőkép, helyes normák, értékek,szerepek kialakítását és megvalósítását.

Paragi Tímea

Alapító, kuratóriumi tag

​A gyerekek, serdülők, fiatalok csiszolatlan gyémántok a szememben és a legizgalmasabb folyamatként tekintek arra, ahogy különböző és egyedi formát vesz fel az életük. A legszebb feladat segíteni ezt a folyamatot, táplálni a hitet, miszerint bármire képesek valamint eszközt adni a kezükbe, ahhoz, hogy az álmaikat megvalósítsák.